Szkolenia

O NAS

Nasi trenerzy są obecni na rynku szkoleniowo-doradczym od ponad 20 lat. Nasz zespół składa się z doświadczonych trenerów biznesowych, konsultantów HR i doradców organizacyjnych.
W trakcie swoich karier zawodowych wszyscy z nas pełnili w biznesie różne role specjalistyczne i zarządcze w obszarach HR, Sprzedaży, Finansów, Marketingu i HR. Pracowaliśmy w czołowych polskich firmach, międzynarodowych korporacjach, jak i w uznanych firmach szkoleniowo-doradczych. Wyróżnia nas efektywność w uczeniu, partnerstwo w działaniu i systemowość w rozumieniu. Lubimy to co robimy i stale się rozwijamy dzięki uczestnictwu w regularnych superwizjach i szkoleniach, ewaluacji oraz przyjmowaniu informacji zwrotnych od Klientów.

SPECJALIZACJA

Uczymy jak uczyć.
Wzmacniamy jednostki, zespoły i organizacje w uczeniu się.


Jesteśmy specjalistami w obszarze wzmacniania efektywności uczenia się przy zastosowaniu metodyk: facylitacji, moderacji, mentoringu, szkoleń i coachingu indywidualnego, grupowego oraz zespołu.

NASZE USŁUGI

A. Rozwijanie kompetencji uczenia się
Prowadzimy zamknięte warsztaty i akademie eksperckie oraz coachingi w obszarach:
 • facylitacja
 • moderacja
 • mentoring
 • coaching grupowy i zespołowy
 • trening biznesowy
Adresatami naszych działań są osoby pełniące lub dedykowane w firmach do roli facylitatorów/moderatorów/trenerów/coachów oraz menedżerowie, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy o wybrane metodyki.

Firmy korzystają z naszych usług, gdy chcą:
   1. skorzystać ze wsparcia we wdrażaniu zmian w organizacji
   2. zwiększyć efektywność procesów uczenia się wewnątrz organizacji
   3. zwiększyć efektywność prowadzenia spotkań
   4. wzmocnić w działaniu kompetencje kluczowych pracowników
   5. zwiększyć efektywność pracy zespołowej
   6. wypracować nowe rozwiązania zwiększające przewagę konkurencyjną.


B. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych, takich jak:
 • nawiązywanie kontaktu z innymi,
 • komunikacyjne: umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania,
 • zarządzanie przekazem niewerbalnym i werbalnym,
 • negocjacyjne,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • praca zespołowa,
 • zachowania asertywne,
 • wywieranie wpływu,
 • delegowanie uprawnień.

Nasze warsztaty i coachingi z tego obszaru znajdują zastosowanie, gdy w organizacjach potrzebne jest:
 • zwiększenie efektywności sprzedaży i obsługi klienta
 • rozwinięcie umiejętności zarządczych
 • zwiększenie efektywności osobistej pracowników z różnych obszarów organizacji


DZIAŁAMY w oparciu o nasze wartości:
 • Efektywność – przynosimy wymierne korzyści ludziom i organizacjom. Nasze działania są pragmatyczne oraz gwarantują długotrwały rozwój. Przykładamy wagę do racjonalnego myślenia.
 • Jakość – nieustająco rozwijamy nasze kompetencje dzięki uczestnictwu w regularnych superwizjach i szkoleniach, ewaluacji oraz przyjmowaniu informacji zwrotnych od klientów.
 • Odpowiedzialność – jasno określamy nasze kompetencje. Doprowadzamy do końca zadania, których się podejmujemy.
 • Odwaga – mierzymy się z wyzwaniami. Szukamy innowacyjnych rozwiązań adekwatnych do specyfiki klienta.
 • Szacunek – dbamy o potrzeby, godność i rozwój człowieka. Cenimy różnorodność, respektujemy jej przejawy.
Referencje
 • „…Dzięki rekrutacjom na wysokim poziomie, które wyróżnia przede wszystkim odpowiedni czas realizacji oraz jakość usług, pozyskaliśmy dla naszej firmy osoby na Kluczowe stanowiska, mające ogromne przełożenie na sukces naszej organizacji…” - Dyrektor Działu HR (branża TSL)
 • „…Projekty realizowane są zawsze wg najwyższych standardów rynkowych, a kandydatury prezentowane w ramach realizowanych naborów odzwierciedlają nasze oczekiwania. Doskonałe wyczucie potrzeb klienta, znajomość biznesu i profilu działalności firmy, połączone z doskonałą orientacją w rynku pracy i szerokimi kontaktami z potencjalnymi kandydatami, to bodaj największe atuty działania firmy.” - General Manager (branża Pharma)
 • „…Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta będzie dobrym partnerem również dla innych organizacji i rekomendujemy ją do prowadzenia projektów w podobnym zakresie…” - Finance Director (branża Retail)
 • „…Firma Human Capital przeprowadziła dla naszej organizacji wiele skutecznych projektów rekrutacyjnych, poczynając od dogłębnej analizy potrzeb, poprzez kompleksową realizację procesu rekrutacyjnego, na pomocy przy wdrożeniu kandydata do organizacji kończąc.” - HR Business Partner (branża Hi-Tech)
 • „…Efekty pracy całego zespołu Human Capital spełniają wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność, terminowość oraz profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, to tylko niektóre z zalet Konsultantów firmy.” - Dyrektor Operacyjny (branża Telecom)
 • „…Warto wspomnieć tutaj o doskonałym kontakcie na wszystkich etapach realizacji projektu, elastyczności konsultantów oraz szybkości i sprawności działania, które sprawdzają się szczególnie w projektach wymagających niestandardowego podejścia i pracy pod presją czasu. Wszystko to powoduje, że stopień zaangażowania klienta w sprawy operacyjne jest ograniczony do niezbędnego minimum, w prowadzona usługa przebiega sprawnie i z sukcesem.” - HR Manager (branża Finance)
 • „…Wysoka jakość usług doradczych spełnia nasze oczekiwania i rekomenduję firmę, jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. Potwierdzają to nasze plany, związane z zamiarem kontynuacji współpracy z firmą Human Capital w dalszych projektach.” - Sales Manager (branża Banking)
 • “…W realizacji procesów rekrutacyjnych Human Capital działa szybko i skutecznie, dokonując trafnych wyborów personalnych. Konsultanci Firmy precyzyjnie dobierają kandydatów do oczekiwań Klienta, zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym. Procesy rekrutacyjne są realizowane na bardzo wysokim poziomie, z zachowaniem terminowości i przy współudziale Konsultantów z doświadczeniem biznesowym oraz consultingowym.” - HR Director (branża FMCG)