Ocena 360°

Celem narzędzia 360 stopni  jest ocena kompetencji managerskich, która  odbywa się poprzez zebranie opinii czterech stron:

 • Ocena przełożonego (lub grupy przełożonych)
 • Ocena podwładnych –  udział wszystkich bezpośrednich podwładnych
 • Ocena współpracowników –  wybór współpracowników oceniających uzgodniony był pomiędzy ocenianym kierownikiem a jego przełożonym
 • Samoocena  managera

Metodologia:

 • kompleksowy proces oceny dokonywany w oparciu o system oceny 360°
 • ocena wyników pracy menedżerów w oparciu o system kompetencji
 • sporządzenie raportów indywidualnych oraz grupowych
 • udzielenie feedbacków po zakończonym procesie

Proponujemy wsparcie w zakresie:

 • przeprowadzenia szkoleń i warsztatów informacyjnych oraz wdrożeniowych;
 • przygotowania i wdrożenia systemu oceny 360° „szytego na miarę”;
 • opracowania rozwiązania informatycznego
 • obiektywnej diagnozy silnych stron i obszarów do rozwoju uczestników procesu;

Ocena 360° jest wysoce skuteczna metoda pozwalająca nowoczesnym organizacjom na stały rozwój kadry managerskiej co w efekcie przekłada się na rozwój całej organizacji.

W celu opracowania uszytej na miarę Oceny 360° zgodnie z Państwa potrzebami zachęcamy do kontaktu z nami.

Referencje
 • „…Dzięki rekrutacjom na wysokim poziomie, które wyróżnia przede wszystkim odpowiedni czas realizacji oraz jakość usług, pozyskaliśmy dla naszej firmy osoby na Kluczowe stanowiska, mające ogromne przełożenie na sukces naszej organizacji…” - Dyrektor Działu HR (branża TSL)
 • „…Projekty realizowane są zawsze wg najwyższych standardów rynkowych, a kandydatury prezentowane w ramach realizowanych naborów odzwierciedlają nasze oczekiwania. Doskonałe wyczucie potrzeb klienta, znajomość biznesu i profilu działalności firmy, połączone z doskonałą orientacją w rynku pracy i szerokimi kontaktami z potencjalnymi kandydatami, to bodaj największe atuty działania firmy.” - General Manager (branża Pharma)
 • „…Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta będzie dobrym partnerem również dla innych organizacji i rekomendujemy ją do prowadzenia projektów w podobnym zakresie…” - Finance Director (branża Retail)
 • „…Firma Human Capital przeprowadziła dla naszej organizacji wiele skutecznych projektów rekrutacyjnych, poczynając od dogłębnej analizy potrzeb, poprzez kompleksową realizację procesu rekrutacyjnego, na pomocy przy wdrożeniu kandydata do organizacji kończąc.” - HR Business Partner (branża Hi-Tech)
 • „…Efekty pracy całego zespołu Human Capital spełniają wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność, terminowość oraz profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, to tylko niektóre z zalet Konsultantów firmy.” - Dyrektor Operacyjny (branża Telecom)
 • „…Warto wspomnieć tutaj o doskonałym kontakcie na wszystkich etapach realizacji projektu, elastyczności konsultantów oraz szybkości i sprawności działania, które sprawdzają się szczególnie w projektach wymagających niestandardowego podejścia i pracy pod presją czasu. Wszystko to powoduje, że stopień zaangażowania klienta w sprawy operacyjne jest ograniczony do niezbędnego minimum, w prowadzona usługa przebiega sprawnie i z sukcesem.” - HR Manager (branża Finance)
 • „…Wysoka jakość usług doradczych spełnia nasze oczekiwania i rekomenduję firmę, jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. Potwierdzają to nasze plany, związane z zamiarem kontynuacji współpracy z firmą Human Capital w dalszych projektach.” - Sales Manager (branża Banking)
 • “…W realizacji procesów rekrutacyjnych Human Capital działa szybko i skutecznie, dokonując trafnych wyborów personalnych. Konsultanci Firmy precyzyjnie dobierają kandydatów do oczekiwań Klienta, zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym. Procesy rekrutacyjne są realizowane na bardzo wysokim poziomie, z zachowaniem terminowości i przy współudziale Konsultantów z doświadczeniem biznesowym oraz consultingowym.” - HR Director (branża FMCG)