Executive Search

Executive Search to metoda stosowana w przypadku rekrutacji wysokiej klasy profesjonalistów, polegająca na bezpośrednim dotarciu do wykwalifikowanych managerów i kluczowych specjalistów.

Poszukiwanie idealnych Kandydatów na stanowiska Top Management ma swój początek w starannym sprecyzowaniu potrzeb Klientów. Zespół Human Capital buduje i konsekwentnie realizuje strategię rekrutacyjną, mającą na celu wyszukanie oraz zatrudnienie najlepiej wykwalifikowanych i zmotywowanych kandydatów.

Wykorzystywane przez nasz zespół narzędzia rekrutacji w Executive Search to:

 • Analiza rynku - benchmarking, market screening;
 • Direct Search - poszukiwanie kandydatów o kluczowych umiejętnościach;
 • Sourcing - proces wymiany informacji i zasobów, dzięki sieci wzajemnych kontaktów w biznesie;
 • Networking - poszukiwanie Kandydatów za pomocą portali profesjonalnych;
 • Wywiad kompetencyjny – forma wywiadu umożliwiająca analizę poziomu kompetencji i postaw Kandydata na bazie jej (ICH) aktualnych doświadczeń;
 • Referencje 360° - pozyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności zachowań i kompetencji  ocenianej osoby wśród osób z otoczenia zawodowego kandydatów.

Każdy z wymienionych elementów jest dopasowany do specyficznych potrzeb stanowiska pracy.

Dzięki metodzie Executive Search zyskują Państwo:

 • Wysoką skuteczność rekrutacji.
 • Kompleksową ocenę kwalifikacji kandydatów.
 • Skrócenie czasu rekrutacji do niezbędnego minimum.
 • Zachowanie pełnej poufności rekrutacji.
 • Kompleksowe zbadanie referencji.

Nasze procedury doboru i selekcji są wyjątkowe i pozwalają nam działać niezwykle efektywnie. Docieramy do najwyższej klasy managerów, ekspertów i specjalistów poprzez precyzyjną analizę rynku i dostosowanie się do potrzeb klienta.

Referencje
 • „…Dzięki rekrutacjom na wysokim poziomie, które wyróżnia przede wszystkim odpowiedni czas realizacji oraz jakość usług, pozyskaliśmy dla naszej firmy osoby na Kluczowe stanowiska, mające ogromne przełożenie na sukces naszej organizacji…” - Dyrektor Działu HR (branża TSL)
 • „…Projekty realizowane są zawsze wg najwyższych standardów rynkowych, a kandydatury prezentowane w ramach realizowanych naborów odzwierciedlają nasze oczekiwania. Doskonałe wyczucie potrzeb klienta, znajomość biznesu i profilu działalności firmy, połączone z doskonałą orientacją w rynku pracy i szerokimi kontaktami z potencjalnymi kandydatami, to bodaj największe atuty działania firmy.” - General Manager (branża Pharma)
 • „…Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta będzie dobrym partnerem również dla innych organizacji i rekomendujemy ją do prowadzenia projektów w podobnym zakresie…” - Finance Director (branża Retail)
 • „…Firma Human Capital przeprowadziła dla naszej organizacji wiele skutecznych projektów rekrutacyjnych, poczynając od dogłębnej analizy potrzeb, poprzez kompleksową realizację procesu rekrutacyjnego, na pomocy przy wdrożeniu kandydata do organizacji kończąc.” - HR Business Partner (branża Hi-Tech)
 • „…Efekty pracy całego zespołu Human Capital spełniają wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność, terminowość oraz profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, to tylko niektóre z zalet Konsultantów firmy.” - Dyrektor Operacyjny (branża Telecom)
 • „…Warto wspomnieć tutaj o doskonałym kontakcie na wszystkich etapach realizacji projektu, elastyczności konsultantów oraz szybkości i sprawności działania, które sprawdzają się szczególnie w projektach wymagających niestandardowego podejścia i pracy pod presją czasu. Wszystko to powoduje, że stopień zaangażowania klienta w sprawy operacyjne jest ograniczony do niezbędnego minimum, w prowadzona usługa przebiega sprawnie i z sukcesem.” - HR Manager (branża Finance)
 • „…Wysoka jakość usług doradczych spełnia nasze oczekiwania i rekomenduję firmę, jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. Potwierdzają to nasze plany, związane z zamiarem kontynuacji współpracy z firmą Human Capital w dalszych projektach.” - Sales Manager (branża Banking)
 • “…W realizacji procesów rekrutacyjnych Human Capital działa szybko i skutecznie, dokonując trafnych wyborów personalnych. Konsultanci Firmy precyzyjnie dobierają kandydatów do oczekiwań Klienta, zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym. Procesy rekrutacyjne są realizowane na bardzo wysokim poziomie, z zachowaniem terminowości i przy współudziale Konsultantów z doświadczeniem biznesowym oraz consultingowym.” - HR Director (branża FMCG)