Assessment/Development Centre

Assessment Centre jest metodą oceny przydatności kandydata do pracy lub pracownika na określone stanowisko pracy. Poprawnie wykorzystany pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć skuteczność osoby w pełnieniu określonej roli w organizacji. Jest to złożony i wieloetapowy proces oceny pozwalający określić, w jakim stopniu jego uczestnicy posiadają rozwinięte kluczowe kompetencje dla danej roli w organizacji. Metoda ta może składać się z ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz testów kompetencji zawodowych. Ilość, czas trwania, stopień trudności oraz treść tych zadań są uzależnione od rodzaju stanowiska. Zadania mogą badać różnorodne kompetencje istotne dla danego stanowiska pracy.

Development Centre to metoda skonstruowana podobnie do AC, pozwalająca na zbadanie kluczowych kompetencji u wielu osób w określonym czasie. Różnica polega jednak na celu organizowania sesji.  AC jest wykorzystywana do selekcji, czyli wyłonienia grupy osób lub osoby, która w najwyższym stopniu spełni wymagania na danym stanowisku. DC służy natomiast do diagnozy u pracowników kompetencji, które będą następnie rozwijane. DC można również wykorzystać jako metodę rozwoju kompetencji, a nie tylko diagnozy, np. w sytuacji, gdy uczestniczy mogą ćwiczyć pewne umiejętności razem z trenerem.

Nasze usługi AC/DC charakteryzują się:

 • Indywidualnym dopasowaniem do potrzeb Klienta;
 • Wysoką trafnością oceny uczestników;
 • Obiektywną i bezstronną oceną kompetencji;
 • Współpracą podczas organizowania AC/DC z gronem uznanych Konsultantów;
 • Testową oceną psychologiczną przeprowadzoną przez doświadczonych psychologów.

Narzędzie Assessment/Development Centre umożliwia naszym klientom  wielotorowy proces oceny  kompetencji swoich pracowników i stanowi najtrafniejsze narzędzie oceny kompetencji Państwa pracowników.

Referencje
 • „…Dzięki rekrutacjom na wysokim poziomie, które wyróżnia przede wszystkim odpowiedni czas realizacji oraz jakość usług, pozyskaliśmy dla naszej firmy osoby na Kluczowe stanowiska, mające ogromne przełożenie na sukces naszej organizacji…” - Dyrektor Działu HR (branża TSL)
 • „…Projekty realizowane są zawsze wg najwyższych standardów rynkowych, a kandydatury prezentowane w ramach realizowanych naborów odzwierciedlają nasze oczekiwania. Doskonałe wyczucie potrzeb klienta, znajomość biznesu i profilu działalności firmy, połączone z doskonałą orientacją w rynku pracy i szerokimi kontaktami z potencjalnymi kandydatami, to bodaj największe atuty działania firmy.” - General Manager (branża Pharma)
 • „…Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta będzie dobrym partnerem również dla innych organizacji i rekomendujemy ją do prowadzenia projektów w podobnym zakresie…” - Finance Director (branża Retail)
 • „…Firma Human Capital przeprowadziła dla naszej organizacji wiele skutecznych projektów rekrutacyjnych, poczynając od dogłębnej analizy potrzeb, poprzez kompleksową realizację procesu rekrutacyjnego, na pomocy przy wdrożeniu kandydata do organizacji kończąc.” - HR Business Partner (branża Hi-Tech)
 • „…Efekty pracy całego zespołu Human Capital spełniają wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Rzetelność, terminowość oraz profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków, to tylko niektóre z zalet Konsultantów firmy.” - Dyrektor Operacyjny (branża Telecom)
 • „…Warto wspomnieć tutaj o doskonałym kontakcie na wszystkich etapach realizacji projektu, elastyczności konsultantów oraz szybkości i sprawności działania, które sprawdzają się szczególnie w projektach wymagających niestandardowego podejścia i pracy pod presją czasu. Wszystko to powoduje, że stopień zaangażowania klienta w sprawy operacyjne jest ograniczony do niezbędnego minimum, w prowadzona usługa przebiega sprawnie i z sukcesem.” - HR Manager (branża Finance)
 • „…Wysoka jakość usług doradczych spełnia nasze oczekiwania i rekomenduję firmę, jako solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. Potwierdzają to nasze plany, związane z zamiarem kontynuacji współpracy z firmą Human Capital w dalszych projektach.” - Sales Manager (branża Banking)
 • “…W realizacji procesów rekrutacyjnych Human Capital działa szybko i skutecznie, dokonując trafnych wyborów personalnych. Konsultanci Firmy precyzyjnie dobierają kandydatów do oczekiwań Klienta, zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym. Procesy rekrutacyjne są realizowane na bardzo wysokim poziomie, z zachowaniem terminowości i przy współudziale Konsultantów z doświadczeniem biznesowym oraz consultingowym.” - HR Director (branża FMCG)