Retail, TSL

  • „…Dzięki rekrutacjom na wysokim poziomie, które wyróżnia przede wszystkim odpowiedni czas realizacji oraz jakość usług, pozyskaliśmy dla naszej firmy osoby na Kluczowe stanowiska, mające ogromne przełożenie na sukces naszej organizacji…”
    Dyrektor Działu HR (branża TSL)
  • „…Dotychczasowa współpraca daje nam podstawy do twierdzenia, że Firma ta będzie dobrym partnerem również dla innych organizacji i rekomendujemy ją do prowadzenia projektów w podobnym zakresie…”
    Finance Director (branża Retail)
Kontakt
telefon:+48 22 827 76 67